Wat is de Health Check?

De Health Check betreft een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Bij dit onderzoek worden de fysieke en/of mentale risicofactoren van de medewerkers in kaart gebracht.

Aan de hand van de uitkomsten van de verschillende testen ontvangt de individuele deelnemer een rapportage. Bewustwording van leefstijl en risicofactoren staat hierbij voorop. De opdrachtgever ontvangt op basis van de gegevens van alle medewerkers praktische managementrapportages, welke een belangrijke input kunnen zijn voor specifiek beleid.

De Health Check bestaat uit een basisversie welke, afhankelijk van uw wensen,  kan worden uitgebreid.

Basisversie Health Check

 • Uitleg over de check
 • Bepaling of de testen veilig uitgevoerd kunnen worden
 • Bepaling van het beweegnivo ten opzichte van Nederlandse Norm Gezond Bewegen en Nederlandse FitNorm
 • Bepaling van eventuele lichamelijke klachten (via een viertal specifieke vragen) Dit geeft ook specifieke managementinformatie en eventueel input voor specifiek beleid.
 • Conditietest
 • Krachttest
 • Lenigheidstest
 • Meten vetpercentage
 • Meten BMI
 • Meten buikomvang (risico is sterk afhankelijk van waar het vet zich bevindt)
 • Meten bloeddruk.
 • Individuele rapportage
 • Individueel advies (gesprek direct na de test)

Uitgebreide Health Check

 • Bepalen van mentale belasting en beleving (middels een praktische vragenlijst). Van dit onderdeel wordt voor het management een aparte managementrapportage opgesteld.
 • Bepalen van  mentale strains (uitingen van langdurig verhoogde stress)
 • Bepalen van  voedingskeuzes (vragenlijst)
 • Bepalen Cholesterolgehalte
 • Bepalen Bloedglucose gehalte
 • Naast sneltest conditie ook een duurtest conditie
 • Naast sneltest op kracht ook 2 functionele krachttesten
 • Longfunctietest

Vergoeding zorgverzekeraar

Vanuit een collectieve verzekering en/of verzuimverzekering vergoeden een aantal zorgverzekeraars een deel van de kosten verbonden aan de Health Check.

Wij adviseren u de mogelijkheden hiervan bij uw verzekeraar te onderzoeken.

Persoonlijke toelichting

Wij hopen met bovenstaande toelichting u een indruk te hebben gegeven van de onderzoeksmogelijkheden .

In een persoonlijke toelichting kunnen wij u inhoudelijk nader informeren omtrent de HealthCheck en u kennis laten maken met de verschillende vormen van rapportage.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op