ParkinsonNet

Onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is het landelijke netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zorgverleners zijn opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan patiënten met Parkinson.

Voor meer informatie: https://www.parkinsonnet.nl/

logo-parkinsonnet
claudicationet

ClaudicatioNet

Onze praktijk is aangesloten bij ClaudicatioNet. Dit is het landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Het netwerk brengt patiënten, oefen- en fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact.

Voor meer informatie: https://claudicationet.nl/

Thuis-Verder gemeente Renkum

Thuis-Verder is een samenwerkingsverband tussen negen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in negen Gelderse gemeenten. Onze praktijk werkt samen in het team neurorevalidatie Thuis-Verder gemeente Renkum. Dit team bestaat uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychologie.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken.

Voor meer informatie:  https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl/

logo-thuis-verder

Heeft u vragen? Neem gerust contact op