Wat is manuele therapie bij zuigelingen?

Manuele therapie wordt toegepast bij zuigelingen die een bewegingsfunctiestoornis hebben in hun nekje (voorheen KISS syndroom genoemd). Vooral een scheefstand van het hoofdje is kenmerkend. Overige symptomen die kunnen duiden op deze functiestoornis zijn:

  • Een duidelijke voorkeurshouding
  • Slaapproblemen
  • Overstrekking
  • Scheve, afgeplatte schedel
  • Veel huilen, huilen bij omkleden
  • Niet willen kruipen (billenschuiver)
  • Niet willen knuffelen
  • Onrustig zijn
  • Koude handjes en voetjes

Wat doet de manueel therapeut?

Manuele therapie bij zuigelingen wordt uitgevoerd door een kinder-manueeltherapeut. De behandeling bestaat uit milde manuele technieken.Er worden alleen zachte mobilisaties gebruikt, geen harde manipulaties. Gemiddeld zijn er drie á vier behandelingen nodig om de bewegingsfunctiestoornis op te lossen, en de hiermee samenhangende symptomen.

Wordt het vergoed?

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen per jaar.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op