Update 2 m.b.t. Coronavirus 15 maart – informatie voor onze patienten fysiotherapie

In verband met de nieuwe richtlijnen m.b.t. het Coronavirus op 15 maart geven wij u hierbij belangrijke informatie. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben wij een aantal maatregelen genomen m.b.t. de hygiene. Tot nader order voeren wij de volgende maatregelen in:

  • Iedereen die lichte ziekteverschijnselen heeft, blijft thuis. Dit betreft zowel de fysiotherapeut als patiënt.
  • Iedere patiënt die naar onze praktijk komt, moet zowel bij het binnenkomen als het weer naar buiten gaan de handen wassen en drogen met papier. Dit kan in onze keuken, in het toilet in de hal of in de koffiekamer.
  • Bij de wisseling van patient (elk half uur) zal elke fysiotherapeut de deurkruk, de behandeltafel en de stoel in de behandelkamer schoonmaken met desinfecterende spray.

Wanneer u lichte ziekteverschijnselen heeft, verzoeken wij u dringend om niet naar de praktijk te komen.

Aanbevolen nieuwsberichten