Update 3 m.b.t. Coronavirus 23 maart – informatie voor onze patienten fysiotherapie

Helaas zijn we genoodzaakt onze dienstverlening aan te passen. Wij volgen hierbij de richtlijn van het RIVM en onze beroepsvereniging.

De volgende groepen met een hoog risico (volgens het RIVM) mogen niet meer naar de praktijk komen:

  • Alle patiënten boven de 70 jaar.
  • Ook de patiënten boven de 18 jaar met een verhoogd risico, zoals´afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie, verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten, patiënten met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Wanneer u ziekteverschijnselen heeft, bijvoorbeeld (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, keelpijn, loopneus, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen, diarree, dan moet u niet naar de praktijk komen.

U kunt in de bovenstaande gevallen telefonisch contact met ons opnemen (telefoon 026 – 3333 009). Wij zullen waar mogelijk behandelingen telefonisch, met videoconsult of bij de patiënt aan huis geven. Dit gaat in overleg met uw therapeut.

Behoort u niet tot de bovenstaande groepen, dan kunt u in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Echter waar mogelijk zullen we proberen u op afstand te behandelen door middel van telefonisch consult of videoconsult. Dit gaat in overleg met uw therapeut.

We hopen op uw begrip en medewerking.

Aanbevolen nieuwsberichten