ParkinsonNet

Onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is het landelijke netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zorgverleners zijn opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan patiënten met Parkinson.

Voor meer informatie: https://www.parkinsonnet.nl/

Parkinsonnet Logo

ClaudicatioNet

Onze praktijk is aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Dit is een landelijk kwaliteitsnetwerk van ruim 3500 eerstelijns zorgverleners (fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten). Deze zijn gespecialiseerd in de behandeling van patienten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen en osteoporose. Het Chronisch ZorgNet richt zich op het continu verbeteren van de zorg voor deze patienten in de vorm van passende zorg en zorginnovaties. Hierbij werkt het ZorgNet nauw samen met beroeps- en patiëntenverenigingen.

Voor meer informatie: www.chronischzorgnet.nl

Thuis Verder Gemeente Renkum

Thuis-Verder is een samenwerkingsverband tussen negen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in negen Gelderse gemeenten. Onze praktijk werkt samen in het team neurorevalidatie Thuis-Verder gemeente Renkum. Dit team bestaat uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychologie.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken.

Voor meer informatie:  https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl/

 
 
 
Thuis verder Logo