Wat is kinderfysiotherapie?

Fysiocare is een praktijk die zich richt op jong en oud. Ook voor professionele kinderfysiotherapie kunt u bij ons terecht. Titia Kuipers is een geregistreerd kinderfysiotherapeut met jarenlange ervaring en met vele specialisaties voor het behandelen van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderen leren spelenderwijs waardoor ze hun motoriek en zintuigen ontwikkelen. Dit gaat niet altijd vanzelf. Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en jeugdigen met uiteenlopende klachten.

Zowel met als zonder verwijzing kunt u bij ons terecht. Voor behandeling van zuigelingen aan huis is altijd een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Een behandeling is meestal 1 x per week en duurt 30-45 minuten. Behandeling van zuigelingen vindt aan huis plaats. Hoeveel behandelingen nodig zijn hangt af van de hulpvraag, de aard en omvang van de klachten.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom regelmatig contact met huisarts, jeugdarts, kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of orthopedagoog.

Voorbeelden van behandelindicaties

 • zuigelingen met een ontwikkelingsachterstand
 • baby’s met een voorkeurshouding en/of schedelafplatting
 • huilbaby’s, pre- en dysmatuurtjes, overstekkende baby’s
 • plexusletsel
 • billenschuivers, tenenlopers
 • gespannen of juist slappe kinderen
 • peuters en kleuters met beweegproblemen
 • sensorische informatieverwerkingsproblematiek
 • afwijkend looppatroon
 • spierspanningsproblemen en hypermobiliteit
 • orthopedische aandoeningen, behandeling na fracturen
 • moeite met knutselen, tekenen, schrijfproblemen
 • (basis) schoolkinderen met een motorische achterstand
 • Developmental Coordination Disorder (DCD), onhandige kinderen
 • dyslexie in combinatie met motorische- en ruimtelijke problemen
 • houdingsafwijkingen
 • niet mee kunnen komen met sport of gym
 • ADHD/ADD en ASS
 • conditionele problemen door COPD en overgewicht
 • mentale retardatie
 • neurologische aandoeningen.

Er zijn samenwerkingsverbanden met:

 • dietist en gedragstherapeut voor de aanpak van overgewicht bij kinderen
 • kindermanueel therapeut (met subspecialisatie neonatale functiestoornissen van de wervelkolom, EWMN-register) voor het zo optimaal mogelijk regelen van het paramedisch zorgverlenersproces rondom onderzoek en behandeling van de asymmetrische zuigelingen
 • logopedist met het project ‘Werken met Aandacht’ voor ouders en leerkrachten van kinderen met concentratie- en werkhoudingsproblemen.

Kijk voor meer informatie op www.kinderfysiotherapie.nl

Wordt het vergoed?

Baby’s, kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Met een aanvullende verzekering kunnen er eventueel nog meer behandelingen vergoed worden, afhankelijk van uw polis. Bij een chronische aandoening met verwijzing van een huisarts of specialist, kunnen alle behandelingen kinderfysiotherapie vergoed worden. 

Vraagt u zich af of u zich aanvullend moet verzekeren voor fysiotherapie?
Klik hier voor meer informatie, die u hierbij kan helpen.

Voor meer informatie over fysiotherapie, vergoedingen en gerelateerde informatie kunt u ook terecht op de site www.defysiotherapeut.com