Wij kunnen voor behandeling fysiotherapie ook bij u thuis komen (wij noemen dit ‘aan huis’). We hebben hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of uw behandelend specialist. Zonder deze verwijzing mogen wij geen behandeling bij u thuis afspreken. 

Hieronder beschrijven we een aantal voorbeelden waarbij we bij u aan huis kunnen komen. 

  • U kunt om gezondheidsredenen niet naar de praktijk komen. Bijvoorbeeld in de eerste zes weken na een operatie aan bijvoorbeeld aan uw knie of heup, of wanneer u een andere chirurgische ingreep heeft ondergaan. 
  • Uw klachten spelen juist in de thuissituatie of in uw eigen omgeving. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het in- en uit uw bed komen, het lopen in en om het huis, traplopen, een boodschapje doen, of wanneer u weer wilt gaan fietsen. Maar het kan ook gaan over het verminderen van valrisico’s en valangst in en om uw huis. 
  • Wij kunnen ondersteuning bieden in de palliatieve fase, wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. 
  • Onze kinderfysiotherapeut komt bij kinderen tussen 0-2 jaar altijd aan huis. 
  • Wanneer u meer informatie wilt over behandeling aan huis en/of u wilt hiervoor een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.