Oncologische revalidatie

Wanneer u een behandeling voor kanker krijgt, dan kunt u bij Fysiocare terecht voor oncologische revalidatie. U kunt dit programma volgen zowel tijdens de chemo- of radiotherapie of voor of na een oncologische operatie. Behandeling van kanker gaat vaak gepaard met bijwerkingen, zoals een verslechtering van conditie en vermoeidheid. Deze kunnen tot lang na de behandeling aanhouden. Door een gericht oefenprogramma bij onze praktijk te volgen kunnen deze beperkingen mogelijk afnemen. Onze fysiotherapeut Ron van den Berg, gespecialiseerd in revalidatietraining bij oncologie, zal u hierbij begeleiden.

Na een intakegesprek en een aantal fysieke testen maken we een individueel oefenprogramma voor u. Hierbij houden we rekening met uw persoonlijke situatie en zal de frequentie en zwaarte van het programma afhangen van wat u die dag aankunt. Uw belastbaarheid kan immers variëren per dag of per week en is mede afhankelijk van het schema van uw chemo- of radiotherapie. Vervolgens traint u gedurende een aantal maanden onder begeleiding van de fysiotherapeut. Daarna vindt een eindevaluatie plaats, waarbij opnieuw een aantal testen wordt gedaan en met u besproken wordt wat het vervolg van deze trainingsperiode kan zijn.

Oefenruimte

Het doel van het oefenprogramma is dat door verbetering van de spierkracht en conditie en vermindering van vermoeidheid, het zelfstandig functioneren en daarmee de kwaliteit van leven verbeterd wordt. 

De vergoeding van het programma is afhankelijk van hoe u bent verzekerd. Een verwijzing van uw behandelend specialist of huisarts is noodzakelijk. Voor meer informatie over het programma kunt u contact met ons opnemen.