Wat is Claudicatio oftewel wat zijn etalagebenen?

Bij perifeer arterieel vaatlijden (beter bekend als etalagebenen), is er sprake van vernauwing van een van de slagaders die naar de benen gaan. Bepaalde spieren kunnen dan onvoldoende zuurstof krijgen bij inspanning. Dit geeft een branderig en pijnlijk gevoel waardoor de patiënt moet stoppen met wandelen. De pijn zit vaak in de kuiten, maar kan zelfs in de bilspieren gevoeld worden.
De vaatchirurg zal door middel van onderzoek vaststellen waar de vernauwingen zitten en vervolgens met u bespreken welk traject gevolgd kan worden.
In de meeste gevallen zal de vaatchirurg een traject voorschrijven van GLT, oftewel gesuperviseerde looptherapie. Dotteren, het plaatsen van een stent of een operatie kan daardoor vaak vermeden worden.

Wat doet de fysiotherapeut?

Onze therapeut Ed Goedhart is gespecialiseerd in Claudicatio en is hiervoor aangesloten bij Chronisch Zorgnet. Het traject kan in overleg met u bestaan uit:

  • Looptraining op de band of op de fiets (bv bij orthopedische beperkingen).
  • Dagelijkse looptraining thuis met toenemende belastbaarheid.
  • U leert van de therapeut op welke wijze u kunt trainen. Denkt u hierbij aan loop- en/of spierkrachttraining. 
  • Leefstijladvies in samenwerking met onze diëtiste.
  • Periodieke terugkoppeling naar de specialist.
  • Ed Goedhart is tevens rookstopcoach en kan u hierbij helpen.

Vergoeding

Uw verzekeraar vergoedt deze training éénmaling uit de basisverzekering gedurende 12 maanden. Hiervoor is een verwijzing nodig van uw specialist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.