Kwaliteitkeurmerk

Tot 1 oktober 2023 is Fysiocare aangesloten bij het auditbureau HKZ. Daarna sluiten wij ons aan bij het Keurmerk Fysiotherapie. Wij informeren u hierover zo spoedig mogelijk. In de tussentijd blijven wij dezelfde kwaliteit bieden zoals u die van ons gewend bent. 

Fys’Optima

Fys’Optima is in Nederland het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. De missie van dit netwerk is dat de aangesloten praktijken zich volledig kunnen richten op de behandeling van de patiënten en dat patiënten beter kunnen bewegen. Dit wil Fys’Optima bereiken door samenwerking, het delen van kennis en het aanbieden van producten en diensten die leiden tot een betere praktijkvoering. Fysiocare is al vele jaren aangesloten bij Fys’Optima.

CKR / KNGF

Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het KRF NL, het Kwaliteitsregister voor de Fysiotherapie. Dat betekent dat zij voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg en werken volgens de afgegeven richtlijnen. Onze therapeuten volgen jaarlijks verschillende bij- en nascholingen en nemen deel aan verschillende netwerken die gericht zijn op samenwerking en ontwikkeling binnen de verschillende deelgebieden van de fysiotherapie.

Qualizorg

Om te kunnen meten wat u als patiënt bij ons heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening, hebben wij ons aangesloten bij Qualizorg, een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Dit bureau zendt via email vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk behandeld worden (Qualiview). Wij ontvangen van hen de respons op de vragenlijsten, in anonieme vorm. 
We willen graag weten hoe u onze praktijk op diverse punten ervaart. Vanuit uw ervaringen willen we de kwaliteit van onze zorg blijvend verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus voor ons van essentieel belang. 
Uw deelname aan het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Belangrijk voor u om te weten is dat bij het invullen uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting wordt gewaarborgd. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen, of kunt een vraag stellen via website van Qualizorg: www.qualizorg.nl