HKZ certificaat

Fysiocare besteedt veel aandacht. aan de kwaliteit van uw behandeling, aan onze werkwijze, aan onze administratieve processen, kortom aan onze bedrijfsvoering als geheel. Voor de toetsing en certificering hiervan zijn wij aangesloten bij het auditbureau HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hiermee geven wij inzicht in onze werkwijze en kunnen wij aantoonbaar naar buiten treden als praktijk met HKZ-keurmerk.

Dit keurmerk maakt zichtbaar dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die vanuit de overheid, de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars worden gesteld.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit.In feite betekent het dat we als praktijk

  • onze zaken intern goed op orde hebben,
  • de patiënten principieel centraal stellen,
  • betrouwbare resultaten kunnen leveren,
  • voortdurend werken aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening en aan de verbetering van onze interne processen.

De toetsing voor dit keurmerk vindt elk jaar plaats door een externe onafhankelijke organisatie. We zijn trots dat we dit certificaat al vele jaren hebben behaald! U vindt het certificaat in onze wachtruimte.

Fys’Optima

Fys’Optima is in Nederland het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. De missie van dit netwerk is dat de aangesloten praktijken zich volledig kunnen richten op de behandeling van de patiënten en dat patiënten beter kunnen bewegen. Dit wil Fys’Optima bereiken door samenwerking, het delen van kennis en het aanbieden van producten en diensten die leiden tot een betere praktijkvoering. Fysiocare is al vele jaren aangesloten bij Fys’Optima.