Functie: Ergotherapeut

BIG: 89903889290

 

Christine Barnard is ZZP’er en werkt in opdracht van Fysiocare.  

Als ergotherapeut, handtherapeut en bewegingsagoog  richt ik mij specifiek op het behandelen van musici met hand-, arm-, schouder- en rugklachten.

Ergotherapie is gericht op het bereiken van een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de eigen omgeving. Voor een musicus dus voor een belangrijk deel het bespelen van een instrument, met daarnaast alle andere activiteiten op het gebied van productiviteit en vrije tijd. De ervaring leert dat een therapie een goede kans van slagen heeft als door beide partijen veel tijd en energie wordt besteed aan het behandelen van de klacht.

Een  behandeling kan bestaan uit:

  • Oefentherapie
  • Spalktherapie
  • Houding- en bewegingsadviezen
  • Werklekanalyse en ergonomische adviezen
  • Bespreken belasting en belastbaarheid
  • Eventueel aanpassen van het instrument

Naast het behandelen van klachten houd ik me ook bezig met preventie. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Let op! Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, in tegenstelling tot fysiotherapie. Dat betekent dat de behandelingen in eerste instantie ten laste komen van uw eigen risico voor het betreffende behandeljaar.

Kijk voor meer informatie op www.hoezogezond.nl

Christine Barnard

Specialisaties

Ergotherapie / Handtherapie