Functie: Fysiotherapeute sinds 1985

BIG: 99034750004

 
Deskundigheidsgebieden:
  • Neurorevalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel
  • De ouder wordende mens
  • Valpreventie

Tijdens mijn laatste stage in 1984 in het Militair Revalidatie Centrum in Doorn ontdekte ik mijn enthousiasme voor het revalideren van patiënten met een neurologische aandoening. Na mijn opleiding heb ik vijf jaar in Zweden gewerkt, onder meer in een nieuw gestart revalidatiecentrum van een regionaal ziekenhuis. Teruggekomen in Nederland was ik zes jaar in dienst van revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem en sinds 2003 werk ik met veel plezier bij Fysiocare.

Ik werk graag in een team, want van een prettige en goede samenwerking wordt iedereen, patiënt en hulpverlener, beter. Daarom werd ik medeoprichter van het neurorevalidatieteam Thuis-Verder gemeente Renkum, een behandelteam voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) waaronder CVA, Parkinson, MS, hersentrauma, e.d.. Dit eerstelijns multidisciplinaire team helpt patiënten met revalideren in hun eigen woon- en leefomgeving. Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA-ketenzorg Arnhem e.o..

Marjan Pouw