Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is gericht op het bereiken van een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse en betekenisvolle activiteiten in de eigen omgeving. Onze therapeut richt zich specifiek op klachten door pijn aan de hand of de arm.

Wat doet de ergotherapeut?

Door pijnklachten aan de hand of de arm kunt vaak uw dagelijkse activiteiten niet goed uitvoeren. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat uw klachten zijn en hoe ze zijn ontstaan. De behandelmethode kan bestaan uit bijvoorbeeld oefentherapie, spalktherapie, houding en bewegingsadviezen en het bespreken van belasting en belastbaarheid.

Wordt het vergoed?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullend pakket afgesloten voor fysiotherapie. Er zijn ook mensen die de kosten voor fysiotherapie zelf betalen.

Vraagt u zich af of u zich aanvullend moet verzekeren voor fysiotherapie?
Klik hier voor meer informatie, die u hierbij kan helpen.

Voor meer informatie over fysiotherapie, vergoedingen en gerelateerde informatie kunt u ook terecht op de site www.defysiotherapeut.com

Heeft u vragen? Neem gerust contact op